Muzische stage

Na het volgen van enkele workshops en het bekijken van reeds enkele voorstellingen, was het tijd om alle ideeën en inspiratie die ik had opgedaan te verwerken tot een muzische namiddag!

Opnieuw was de centrumschool zo lief om mij te helpen en het 5de en 6de leerjaar ter beschikking te stellen!

Dinsdag 7 januari werkten de leerlingen uit de derde graad de volledige namiddag rond het thema "circus".

Verantwoording van het thema

Met dit thema wilde ik al langer eens werken en dit was een uitgelezen kans. Circus spreekt kinderen, hoe jong of oud ze ook zijn, toch altijd aan en het blijft tot de verbeelding spreken! De ideeën uit de workshops en voorstellingen die ik wilde gebruiken, pasten ook perfect binnen "het circus".

Verloop van de activiteit

Als instap keken de leerlingen naar een filmpje van Cirque du soleil, ze waren danig onder de indruk en de sfeer zat er meteen in!

Na het bekijken en bespreken van het filmpje, lichtte ik kort toe hoe de namiddag er zou uitzien.

Kernde leerlingen werden, klasoverschrijdend, in 3 groepen verdeeld. Elke groep zou de 3 activiteiten doorlopen. Ik voorzag een beeldactiviteit, een muziekactiviteit en een bewegingsactiviteit.

Elke activiteit werd begeleid door één juf (bedankt juf Tiny en juf Carmen voor de hulp en medewerking!)

Slotop het einde van de namiddag volgde er een toonmoment, waarin de leerlingen aan elkaar konden tonen wat ze die namiddag gedaan hadden. De aangeleerde dans werd met alle leerlingen samen gedanst en gefilmd!

Voorstelling en verantwoording van de activiteiten

Beeld

wat?
- korte brainstorm: waar denk ik aan bij "circus"?
- de leerlingen maken met klei en touw een "marionette" die te maken heeft met het thema (bv. een circusdirecteur, een clown, ...)

waarom?
Deze techniek leerde ik kennen op de workshop van Ines Vandoorne. De voorbeelden die ze mee had waren zo mooi, dat ik meteen wist: dit wil ik eens uitproberen! 

Omdat je er zo weinig materiaal voor nodig hebt (klei en touw), is deze activiteit ook perfect uitvoerbaar in een klas, ook als je maar beperkte tijd hebt.

De techniek is ook heel eenvoudig: de klei wordt rechtstreeks rond het touw "gekneed". De leerlingen moesten dus geen "parels" maken, die ze dan rond het touw moesten rijgen. Het voordeel van de techniek van Ines Vandoorne is dat ook leerlingen met een minder fijne motoriek een prachtig resultaat kunnen neerzetten!Het resultaat van een van de leerlingen
Het voorbeeld uit de workshop


Muziek

wat?
- de leerlingen bekijken het filmpje van "Chair Jam"
- leerkracht speelt enkele ritmes voor, de leerlingen spelen deze na
- daarna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag (let op de woordspeling...) en creëren eigen slagwerk-stukjes!

waarom?
Dit idee haalde ik uit de workshop "Trashbeatz" en uit de voorstelling "Mobile", waar er ook met materialen uit het dagelijkse leven muziek werd gemaakt.

Het belangrijkste wat ik onthield was dat je eigenlijk overal muziek kan maken. Je hebt hier geen dure instrumenten of materialen voor nodig! Integendeel, enkele stoelen en wat houten bamboestokjes zijn genoeg om een muzische activiteit te organiseren.

Het nadeel van deze activiteit is wel dat het heel veel lawaai maakt. Het stoorde de klas die ernaast zat wel wat. We probeerden het geluid een beetje te dempen door boeken op de stoelen te leggen.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik onder de indruk was van de prachtige resultaten die de kinderen neerzetten en van de manier waarop ze met de stokjes omgingen. (Met veel respect, niet allemaal door elkaar,...)

Beweging

wat?
- de leerlingen leren een dansje op "I like to move it" van de film Madagascar.

waarom?
Dit is een van de dansjes die ik leerde tijdens de workshop bij Chantal Bols. Ik vond dit een leuk dansje (ik paste het wel een beetje aan) en vermoedde wel dat de kinderen het liedje zouden kennen en het dus ook leuk zouden vinden om erop te bewegen.

Een van de belangrijkste dingen die ik leerde in de workshop was dat dansen op de lagere school niet hetzelfde is als dansen in een dansschool! Het durven bewegen en het plezier beleven aan het bewegen is véél belangrijker dan het technisch perfect uitvoeren van de danspassen.

Dit heb ik dan ook steeds voor ogen gehouden tijdens de workshop.

De leerlingen waren over het algemeen heel enthousiast en ik was verbaasd dat ze op een halfuurtje tijd de dans zo goed onder de knie hadden.

Het nadeel van de korte tijdspanne is wel dat ik geen tijd had om de muziek eerst te verkennen met de leerlingen, uitgebreid op te warmen of af te koelen.

Het plezier dat de kinderen hadden en het geweldige resultaat maakte me wel trots op deze workshop!Toonmoment

Nadat alle leerlingen de drie workshops hadden doorlopen, kwam iedereen naar de balletzaal. Daar oefenden we de dans nog één keer allemaal samen voor le moment suprême... de video-opname!

Nadat het danstalent vereeuwigd was, trokken we naar de klas van juf Tiny om daar alle kleiwerkjes te bewonderen. De leerlingen liepen vrij rond in de klas en toonden veel respect voor het werk van hun medeleerlingen, tof!

Ten slotte lieten enkele leerlingen hun zelfgemaakte stukje percussie horen. Jammer genoeg kon niet meer iedereen aan de beurt komen omwille van tijdsgebrek.
Kritische reflectie

Het kiezen van de muzische activiteiten verliep eigenlijk heel vlot, ik heb er niet zo lang over moeten nadenken.
Ook de samenwerking met de stageschool en -juffen verliep zonder enig probleem.
Ik had voor elke juf een blaadje gemaakt met daarop een omschrijving van de opdracht, een tijdstabel en een doorschuifsysteem.
Uiteraard voorzag ik ook al het nodige materiaal.

De namiddag van de workshops verliep ook zonder problemen. De leerlingen deden goed mee en ik was meerdere keren verrast door de resultaten en inzet van de kinderen!

De planning van de namiddag zat behoorlijk goed: alle workshops konden worden doorlopen. (Ik voorzag telkens 30 minuten en dan wat doorschuiftijd)
Er was ook voldoende tijd om de dans nog eens met iedereen samen te doen en naar de kleiwerkjes te gaan kijken. 
Om de muziekstukjes te laten horen, was er jammer genoeg geen tijd meer om iedereen aan bod te laten komen.
Dit vonden de leerlingen wel jammer: iedereen wilde zijn eigen creatie laten horen!

Toch sloot ik deze dag af met een heel goed gevoel, de vele positieve reacties van de leerlingen deden me echt deugd!

Aan deze leerplandoelen werd gewerkt

Beeldopvoeding

- 5.1: Leerlingen kunnen experimenteren met allerlei materiaal.
- 5.2: Leerlingen kunnen mogelijkheden van de beeldtaal ontdekken door werkstukken te maken.
- 5.3: Leerlingen kunnen de mogelijkheden van materialen en technieken leren kennen.
- 8.1: Leerlingen kunnen zich bezinnen voor te beginnen, door eerst na te denken over de bedoeling die gerealiseerd moet worden, over welke materiaal er het best wordt aangewend, over welke techniek kan worden toegepast, ...
- 8.13: Leerlingen kunnen met anderen van gedachten wisselen over hun realisatie.

Muzikale opvoeding

- 2.1: Leerlingen kunnen de klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken.
- 2.2: Leerlingen kunnen een eenvoudig ritme of eenvoudige melodie instrumentaal uitvoeren.
- 2.3: Leerlingen kunnen bij het musiceren met instrumenten de juiste speeltechniek toepassen.
- 9.2: Leerlingen kunnen een klank- of muziekstuk ontwerpen vanuit een muzikaal gegeven.
- 12.1: Leerlingen kunnen zich door middel van klank en muziek durven uiten.
- 12.3: Leerlingen kunnen zich verbonden voelen met anderen tijdens een groepsgerichte omgang met klank en muziek.
- 13.1: Leerlingen zijn bereid om voldoende nauwkeurigheid aan de dag te leggen bij de omgang met klank en muziek.
- 13.2: Leerlingen nemen actief deel aan het groepsmusiceren en kunnen zich aanpassen aan de eisen van het samenspel.
- 14.2: Leerlingen kunnen openstaan voor de muzikale uitdrukking van anderen.

Bewegingsopvoeding

- M.C. 2.2: De leerlingen bewegen op en rond de lichaamsassen om een aangepaste lichaamshouding aan te nemen.
- M.C. 2.4: De leerlingen voeren bewegingen gelijktijdig en opeenvolgend uit (dissociatie, associatie).
- M.C. 3.1: De leerlingen nemen een plaats in tegenover objecten, ruimte-aanduidingen, medeleerlingen.
- M.C. 3.3: De leerlingen gaan efficiënt om met duur, tempo en tijdsvolgorde, metrum en ritme.
- M.C. 4.1: De leerlingen bootsen bewegingen na en bedenken er nieuwe.
- M.C 4.2: De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit verbale opdrachten en/of visuele voorstellingen (symbolen, pictogrammen, kijkwijzers, foto's) en demonstreren deze aan medeleerlingen.
- M.C. 6.33: De leerlingen voeren bewegingsvormen uit op een opgelegd ritme.
- M.C. 6.34: De leerlingen passen het moment van inzetten en stoppen van een beweging en het veranderen van bewegingsrichting aan in functie van de frasering in de muziek.
- M.C. 6.35: De leerlingen onthouden een danscombinatie (een aantal bewegingspatronen na elkaar) en voeren die zelfstandig, zonder aanwijzingen uit.

- G.V.L. 2.5: De leerlingen handelen volgens veiligheidsafspraken en -regels.
- G.V.L. 3.4: De leerlingen beleven voldoening aan fysieke activiteit en kennen het gezondheidseffect ervan.

- Z.C. 1.3: De leerlingen durven de eigen bewegingsvormen en behendigheden te tonen.
- Z.C. 1.5: De leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.

- S.F. 2.4: De leerlingen zijn bereid tot samenwerken met alle leerlingen.
- S.F. 2.10: De leerlingen gaan respectvol om met het eigen lichaam en dat van anderen.

Evaluatie

Nadat alle leerlingen de workshops doorlopen hadden en we met iedereen samen de dans hadden gefilmd, gingen we naar de klas van juf Tiny.
Daar mochten de leerlingen hun kunstwerkje aan elkaar tonen. Ze liepen gewoon vrij door de klas.
Ik stelde volgende vragen:
- Ben je tevreden over het eindresultaat?
- Wat vind je goed gelukt?
- Is er iets wat je minder goed vindt? Wat?

We gingen ook naar de klas van juf Carmen, waar enkele leerlingen hun muziekstukje lieten horen. (Wegens tijdsgebrek konden jammer genoeg niet alle groepjes aan bod komen). Ook hier mochten de leerlingen vertellen wat ze van het eindresultaat vonden.

Vooraleer de leerlingen naar huis gingen, vroeg ik hen nog hoe ze de namiddag ervaren hadden. De reacties waren heel positief! 
Ik kon met een blij hartje naar huis terugkeren!
  ---------------------------------------------------------------------


In de tweede week van mijn stage gaf mijn mentor het thema "kleuren"op. Aangezien het thema, opgegeven door Kaho "herfst" was, combineerde ik deze twee thema's en werkte ik in de beeldles met... herfstkleuren!

De leerlingen leerden de herfstkleuren eerder al kennen tijdens de w.o les en konden er dus, tijdens de les beeld, mee aan de slag!

Ik toonde de kinderen eerst enkele afbeeldingen van schilderijen van pointillisme. Wat waren ze verwonderd toen ik dichterbij kwam met het boek en ze zagen dat het schilderij uit allemaal kleine stipjes bestond!

Na de instap en het uitleggen en voortonen van de techniek, gingen de leerlingen ijverig aan de slag. De ene met al wat meer geduld dan de ander... 

Sommige leerlingen hadden de neiging om te gaan "kleuren" met de wattenstaafjes, in plaats van puntjes te zetten. Met herhaaldelijk voortonen en begeleiden, slaagden de leerlingen er toch in om allemaal een herfsttafereel in pointillisme-stijl op papier te zetten.

Op het einde van de les waren de werkjes klaar en fleurden ze de klas helemaal op!

Een pluim aan "mijn" kinderen van 1A!


Lanzo

Levi

Nihal

Werkjes aan de waslijn

Werkjes aan de waslijn (2)
 ---------------------------------------------------------------------
Mijn stageschool was de Centrumschool in Beveren. Beveren is één van de gemeenten die op 11 november niet alleen wapenstilstand, maar ook Sint-Maarten viert.

Op mijn allereerste stagedag (4/11) werkten we dan ook meteen rond de heilige man.

De leerlingen vertelden eerst in een kringgesprek wat ze wisten over Sint-Maarten.
Daarna las ik volgend gedicht voor:


Sint Maarten ging te paard door het land,hij vocht voor de keizer, zwaard in de hand.


De vijand had hij op de vlucht gejaagd, 

want dat had de keizer zelf aan hem gevraagd.


Sint Maarten was op weg naar de stad,toen zag hij dat daar een bedelaar zat.


Die zat te bibberen van de kou,

en Sint Maarten wist niet hoe hij helpen zou.


Sint Maarten nam zijn zwaard en daarmee,sneed hij toen zijn rode mantel in twee.


De helft gaf hij nu aan de bedelaar,

en zijn vrienden vonden dat een beetje raar.


Sint Maarten zag de dankbare man.Hij zei: 'Ik wil helpen waar ik maar kan.


Soldatenleven dat is niets voor mij;

voortaan maak ik liever alle mensen blij.


Vervolgens verdeelde ik de klas in groepjes en kreeg elke leerling een rol. De kinderen kregen enkele "hulpstukken" (een zwaard en een rode cape) en speelden het verhaal van Sint-Maarten na in een heus dramaspel!

Later die dag, maakten de leerlingen heuse "herfst-helmen"! Deze konden ze dan aandoen wanneer Sint-Maarten op 11/11 de school bezocht.

De helmpjes van mijn leerlingen mochten gezien worden!

De leerlingen van 1A met herfsthelmen!Op 11 november was het dan eindelijk zover: Sint-Maarten kwam naar school! De leerlingen van 1A waren lang niet de enigen die een helm (of ander hoofddeksel) gemaakt hadden...En of er snoep was...


Sint-Maarten op school

Snoep voor iedereen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten